ikona.png, 0 kB Nokturno.net / články

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

Alternativní systémy RPG

30.06.04 | Skaven | Hry

Mnozí hráči her na hrdiny začali na základě svých zkušeností vyvíjet vlastní herní systémy, které by co nejvíce vyhovovaly jejich požadavkům. Několik takových her bych zde rád představil, takže pokud jste opravdu skalní příznivci rpg, pusťte se do toho.

Zpočátku bych si dovolil kapku teorie pro nezasvěcené. Rpg je zkratka z anglického role playing game - do češtiny přeloženo poněkud volně - "hra na hrdiny". Jednoduše to znamená, že v této hře hrajete někoho jiného, je to něco jako myšlenkové divadlo. V rpg není cílem vyhrát, ale zahrát si.
Rpg je určeno pro 2-x hráčů, kdy jeden je vždy "vypravěč", ostatní - "hráči" představují samotné postavy. Hra pak probíhá v jakémsi dialogu mezi hráči a vypravěčem, kdy hráči říkají co dělají a vypravěč jejich jednání vyhodnocuje, zasazuje do prostředí a konfrontuje s dalšími "nehráčskými" postavami (Non player character, NPC, nebo Cizí Postavy, CP), které představuje on sám. No a aby se hra měla hlavu a patu, přichází na řadu pravidla.

Nejprve bych se rád pozastavil nad několika pojmy. U rpg jsou důležité dva aspekty. Hratelnost a reálnost. Čím více je hra realistická, tím méně bývá hratelná a naopak. Nejlepší, jak už to tak bývá, je zlatá střední cesta. Hra by tedy měla splňovat základní předpoklady "skutečnosti" a zároveň by měla mít řekněme logická, jednoduchá a rychlá pravidla.
Základním systémem každé rpg bývá vyhodnocení nějaké činnosti za účasti náhody (reprezentované většinou hodem kostkou). Může se jednat o procenta, porovnávání veličin atd. Budeme tady zřejmě pracovat s čísly v rozsahu dle složitosti pravidel.
Dále se budeme zabývat systémem generování vlastních imaginárních postav. Zde se většinou vyskytuje několik základních veličin (tzv. vlastností - psychických a fyzických předpokladů), kterými jsou postavy charakterizovány. Důležitá je pak rasa (vedle obyčejných lidí jsou to elfové, trpaslíci, hobiti a jiná havěť dle fantazie tvůrce) a povolání.
Rpg se zde dělí na dva druhy - rpg se systémy povolání a rpg se systémy dovedností (viz. článek od Almada. První druh má vygenerovány jakési "archetypy" (kouzelník, bojovní, zloděj...), které mohou zvládnout pouze některé vybrané znalosti speciální pro dané povolání (kozelník se může naučit kouzlit, zloděj krást). Druhý systém je založen na souboru dovedností, kterými může hráč svou postavu vybavit. Oba dva systémy se dají samozřejmě kombinovat.
Zbylá část pravidel je vystavěna na základních principech (v lepším případě), které popisují řešení často vyvstalých situací (boj, cestování...).
Dále k pravidlům často patří i příručka pro pána hry (Pj, Dm ...), která vysvětluje hru z pohledu "vypravěče".

Teď tedy k těm hráčským výtvorům. Zde je malý seznam prezentovných systémů:

Altamíra
Pravidla této hry jsem měl k dispozici pouze v html podobě. Psána byla relativně přehledně, ačkoli některé části chyběly a v jiných jsem tápal. V současné době hra není k sehnání a prý se ani nepočítá s jejím vývojem.
Altamíra zahrnuje přibližně třicítku ras, deset vlastností (plus dobrovolné vlastnosti psychické, dokreslující charakter postavy). Každá z ras má svou zvláštní schopnost. Hra funguje na základě dovednostního systému s přidělováním různých druhů bodů. Existuje zde několik oborů zvláštních nauk (runy, bojová umění, zálesáctví...). Podrobně (po krocích) jsou zde popsány různé druhy boje, co bych jim však vytknul je, že k souboji samotnému je třeba užití tabulek.

Atlantis
Tato hra je obdobou Altamíry (a naopak), rozdíl je v tom, že neužívá dovednostní systém, ale systém povolání. K dispozici mi byla pouze ve slovenštině.

Crestfallen
Tato hra je k dispozici pouze v angličtině; se čtením jsem měl tudiž drobné obtíže. Je možné, že se v následujícím textu objeví drobné nesrovnalosti.
Hra je uvedena rozsáhlým světem, pravidla zahrnují jak jeho historii, místopis, tak i božstva a obyvatele.
Systém ověřování vyžaduje dva kusy kostek (nejlépe o dvou barvách - červené a zelené) od každého druhu (tedy 6, 8 a 10 ti stranné). Rozdíl mezi dvěma hody (pozitivním a negativním) po konfrontaci s tabulkou vyjadřuje procentuální úspěšnost.
Při tvorbě postavy máte k dispozici čtyři dále dělené rasy - Arcadian, Kyklop, Člověk, Lupus a Naderit. Co se vlastností postavy týče, ty jsou rozděleny do čtyř skupin:
Physical: AGILITY, STRENGTH, HEALTH, PERCEPTION
Mental: KNOWLEDGE, WILLPOWER
Spiritual: SPIRIT
Social: SOCIAL
Podle tabulky závislosti vlastnosti na rase vyberete řádek a upravíde hodem (D6-D6), výsledkem je daná vlastnost.
Dále máte na výběr z listu dovedností, následují pravidla pro množství a druh vybavení, schopnosti a dovednosti v závislosti na rase a původu; šablony povolání (tedy ovlivnění schopností výběrem povolání) a šablony víry (ovlivnění atributů bohy).
Pravidla velmi podrobně popisují všechny dovednosti a jejich užití, vše je přehledně řazeno a provázeno řadou příkladů.
Na ověřování je použita vlastnost (dovednost), která vyjadřuje první číslo, cílová obtížnost upravená různými modifikátory vyjadřuje druhé číslo, jejich rozdíl se pak srovná s hodem D8-D8. Podobným způsobem se srovnávají výsledky dvou testů (schopnost+hod x schopnost+hod).

Esgator
Esgator (verze 2.) je kvalitní, jednoduché a logické rpg. Pravidla jsou psána místy schématicky - hlavně co se týče tvorby postavy.
Tvorba postavy není závislá na náhodě - máte k dispozici určitý počet bodů, které se rozdělují mezi vlastnosti (síla, obratnost, charisma, odolnost, vnímavost, inteligence,rozum), dovednosti a majetek. Na výběr máte několik archetypů postav (pro lepší sžití s postavou - dle těchto archetypů se postava ve kře více méně řídí).
Povolání jsou čtyři: Kouzelník, Klerik, Tulák a Válečník, mají však ještě další dělení. Při volbě daného povolání musíte dodržet určité pravidla (kouzelník musí mít talent na magii apod.) - výběr dovedností je však pro všechny společný.
Pravidla jsou založena na "malých číslech" - ověřování probíhá jako hod k6 proti cílovému číslu (musí se nadhodit). Při růstu dovednosti se zvyšuje počet kostek k ověřování. Boj je zcela v závislosti na úrovni postavy.
Vynikající je systém magie - jsou určená jakási "pravidla" pro tvorbu kouzel - čarující pak pouze vysloví požadavek a pán hry kouzlo "vygeneruje".
Hra je ke stažení na adrese old-elf-inn.host.sk.

Fantasy
Jedná se o "skoroprofi" rpg, v počátcích zřejmě inspirováno dračím doupětem, v současné době poměrně rozsáhlá "user friendly" pravidla (pravidla pro hráče mají neuvěřitelných 356 stran).
Na výběr máte z osmi ras (šotek, člověk, trpaslík, elf, gnóm, kentu, barbar, darg), každá z nich má tři vrozené "dovednosti". Vlastností postav je 12: síla, obratnost, zručnost, vitalita, pohyblivost, boj, střelba, házení, inteligence, vůle, charisma, víra. Určují se hodem 1k6 + bonus za rasu, upravují se podle pohlaví a dominantních vlastností. Dále jsou zde speciální vlastnosti (magie, antimagie...) a zbytkové vlastnosti (odvaha, krása). Povolání je poměrně dost: 12 druhů válečníka, střelec, hraničář, druid, kouzelník, uživatel magie, kněz, klerik, paladin, mystik, zloděj, bard, špeh, alchymista + doplňková povolání (tulák, kořenářka...) + vlastní povolání (je zde možnost vytvořit povolání dle vlastních představ). Podle povolání se dále upravují vlastnosti postav.
Vše je detailně komentováno příklady (např. rady do hry pro jednotlivá povolání a jejich schopnosti a kouzla...), velmi detailně je popsáno jak vlastně hrát, jak se mají postavy ve hře chovat, velmi rozsáhlá jsou například pravidla pro přesvědčení.
Dále jsou zde základní dovednosti (postava je může získat na začátku hry) a povahové rysy, kterými dotváříte svou postavu.
Ověřování probíhá jako vlastnost (cílové číslo) x hod kostkou; cílové číslo je třeba přehodit.
Všechny vlastnosti a dovednosti se dají zvyšovat za pomoci zkušenostních bodů.
Boj je rozdělen na akce, je poměrně složitý (např. pravidla pro obranu popisují obranu pro různé druhy zbraní a štítu...), zabývá se různými typy zranění, průrazu, manévry, užívá zbytečných tabulek...
Pravidla se dále zabývají různými zvláštními situacemi (cestování, hledání, zvláštní druhy boje...), k dispozici je množství rozmanitých dovedností.
Magie je opět velmi rozsáhlá, člení se na čtyři větve a zahrnuje nepřeberné množství kouzel a specializací, zvláště je začleňena alchymie.
Jediné co bych pravidlům vytknul je nepřehlednost zaviněná řazením kapitol (resp. zařazováním důležitých informací doprostřed textů a kapitol) a místy zbytečná složitost a absence kompexního pravidla, které by univerzálně řešilo vyvstalou situaci (namísto toho se pravidla zabývají konkrétním řešením všech vyvstalých možností). Hru naleznete na stránkách http://www.volny.cz/rulemaker.

Kroniky času
Ze všeho nejdříve stvoříte svou postavu, zvolíte rasu (v pravidlech se vyskytuje člověk, arik, barbar, ještěrec a nomád), vyberete její původní povolání (kovář, truhlář, hajný...) a přisvojíte si tak určité dovednosti.
Dále se pravidla zabývají atributy (vlastnostmi postavy), jsou to: síla, hbitost, odolnost, charisma, inteligence, vůle, magie a víra. Jejich hodnota závisí na bonusech plynoucích z rasy + hod 1k10, což je dle mého názoru dosti neštastné řešení.
Ověřování, ačkoli to nebylo nikde v pravidlech napsáno, zřejmě probíhá jako procentuální hod vzhledem k danému základu.
Co se týče dovedností, má postava hned ze startu 200 dovednostních bodů, které se přidělují podle různých kursů.
Při boji probíhá tradiční hod na iniciativu, poté vyhodnocení souboje v závislosti na útoku a obraně, dále hod na průraz, určení místa zranění (životy jsou rozděleny po partiích těla) a nakonec určení samotného zranění. Tento systém považuji za poněkud zdlouhavý (obdobně jej bylo užito ve hře Stín meče) a místy i zbytečně složitý. Na druhou stranu pravidla poměrně dobře řeší střelné zbraně, speciálně kuše.
Pravidla dále nabízejí zbraně, zbroje, tabulky k soubojům; kouzla, lektvary (těch je opravdu veliké množství) a dovednosti pro tvorbu postavy. Pravidla jsou ku stažení na adrese http://www.kc.kgb.cz/.

Legendy Armandie
Legendy Armandie jsou určeny hráčům, kteří již mají nějaké zkušenosti s rpg. Celá hra koresponduje s prostředím světa Armandie.
Ověřování je založeno na komplexním systému hodu 1k20 (dovednosti, souboj, kouzlení apod.). Vlastností při tvorbě postavy je šest (síla, stamina, obratnost, inteligence, ka a charisma), na výběr je z šesti ras (člověk, pixie, gairin, woss, krondir, gnom) a šesti povolání (válečník, hraničář, puštík, čaroděj, zaklínač a klerik). Dovednosti jsou jak společné, tak dělené podle povolání, veškeré postupy jsou závislé na přidělování dovednostních bodů.
Boj probíhá v pojmech akčních bodů, vyhodnocení útoku je opět jediný hod 1k20. Pravidla jsou neustále ve vývoji a pouze hraním se "vychytávají" další a další chyby. Verze dostupná na stránkách http://fan.mysteria.cz/ je z roku 1999, máte-li zájem o novější pravidla, zkuste mail (skaven@seznam.cz).

Master's Sword
Master's sword doznalo za posledních pár let značných změn. Pravidla prezentovaná v současné době na internetu (http://tms.web3.cz/) jsou skvěle řazena a mají dobrou grafickou úpravu. Hra je údajně původně odvozená od Dračího Doupěte, stávající verze však k Drd neinklinují.
Základem ověřování je tzv. spor, kdy spolu soupeří dvě charakteristiky + 2k6.
Vaše postava má tyto vlastnosti: síla, rychlost, odolnost, reflexy, obratnost, zručnost, inteligence, charisma; všechny dobře popsané, včetně stručného návodu jak hrát.
Dále je zde šest ras - člověk, barbar, trpaslík, hobit, elf a obr + možnost vytvořit si rasu vlastní. Zajímavé je řešení vzhledu postavy, které se zaobíra výpočtem koeficientu konstituce, zahrnujícího mimo jiné hmotnost a výšku postavy.
Co se týče dovedností, postava může vybírat ze všech nabídnutých, nejsou zde konkrétní povolání.
Souboj využívá již výše nastíněný "spor" - tedy souboj dvou charakteristik (útok x obrana), každá + 2k6. Tabulky pak dále upravují zvláštní situace, k dispozici je množství zbraní a zbrojí.
Nakonec bych se ještě zastavil u magie. Sesílání kouzel probíhá jako souboj dovednosti čarování a sesílacího čísla, které se spočte započtením různých vlivů (prostředí, obtížnost kouzla...).
Kouzel je mimochodem opravdu hodně stejně jako dovedností, takže je z čeho vybírat. Hra sama o sobě není složitá, má stálé zákonitost a vše je v pravidlech detailně popsáno.

Mystic Realms
Mystic Realms představuje univerzální s systém s několika moduly. Pravidla jsou nastíněna na adrese http://www.dreamersguild.net/mystic/pravidla.html, pokusím se je ve skratce shrnout:
Každá postava má sedm vlastností - obratnost, sílu, vitalitu, inteligenci, krásu, sílu mysli a řemeslnou zručnost. Rasy jsou univerzální (jsou dány pouze celkovým součtem vlastností), povolání nejsou uvedena.
Systém používá dvojího škálování - procenta 1-100 a X/20 pro jednodušší počty (pětiny procent). Dále se pravidla zabývají už jen bojem, který je řešen procentovým hodem a dvěma veličinami - zásahem a zraněním.

Omnia
Spíše jednodušší, o to však hratelnější. Má dvě verze - sci-fi a fantasy... Pravidla jsou ve stádiu vývoje a nezabývají se přílišnými podrobnostmi. Pravidla jsou vysvětleny na příkladech (místy poněkud matně). Základ je u obou verzí stejný, proto popíši jen tu první.

Omnia 1450
Postavy mají osm vlastností v rozsahu 1-5: Síla, Odolnost, Obratnost, Reflexy, Inteligence, Vnímavost, Vůle, Charisma - na začátku 1. úroveň všech vlastností, zvyšují se během hry.
Dále tu jsou Dovednosti - vypravěč určí, pro které povolání jsou důležité
Profesní výhody - klasické dovednosti pro povolání
Archetypy povolání (rytíř, minstrel, hraničář, léčitelka) - volba není nikterak ovlivněna množstvím či typem dovedností.
Ověřování - probíhá jako součet vlastnosti + dovednosti = počet kostek pro ověřování; vyhodnocení probíha podle počtu úspěchu vůči danému cílovému číslu.
http://rpg.kgb.cz/

Soumrak bohů
Soumrak bohů je rpg, které vznikalo současně s Legendami Armandie. Autoři se pokusili vystavět pravidla na stejných základních systémech (konkrétně se jedná o systém dvacetistěných kostek).
Soumrak bohů nabízí šest vlastností (síla, obratnost, odolnost, charisma, inteligence a všímavost), dále rasy (woss, valheru, člověk, trpaslík, elf...) a čtyři povolání, v nichž se postava může zlepšovat (připomíná to Pc hru Dungeon Master). Na výběr je mnoho zajímavých a netradičních dovedností, systém bonusů a postihů z LA je nahrazen tzv. poměry (upravují základ v závislosti na jeho velikosti), které jsou mnohem přesnější, ale i pracnější (často je při hře třeba kalkulačka).
Pravidla jsou k dispozici poze v "papírovém" vydání a to jen v orginále. Jakékoli další informace je možno získat na mailu skaven@seznam.cz.

Temná věž
Postavu v Temné věži popisuje pět vlastností: síla, obratnost, odolnost, inteligence a vůle. Pravidla se snaží o jakousi univerzálnost, nejsou tedy dány konkrétní rasy, pouze příklady. Co se týče dovedností, připraveny jsou základní "balíčky" povolání - soubory dovedností, které se postava může naučit (je jich poměrně dost).
V boji se projevuje pět vlastností jako úhybné číslo apod., dochází ke klasické konfrontaci útok x obrana, vypočtení zranění je poněkud odlišné (zahrnuje primární a sekundární zranění).
Pravidla zahrunují všechny možné i nemožné situace, detailně posané na příkadech. Je možno je ukořistit na adrese: http://members.xoom.com/towerwiz.

Diskuze

 Přidat komentář 
› Online 4

› Zeď
čtenář Antilistí
(28.11.23, 19:14)
Já jsem tady furt...

Lakmé
(19.11.23, 17:13)
Taky sem semtam zabloudím, z nostalgie, pro pocit ...

čtenář Donar Tyr
(11.11.23, 01:51)
Ano, občas se sem vracím do minulosti... Je to hezký pocit :).

natir
(06.05.23, 13:33)
Kamarádové, jste tu alespoň občas? Alespoň na skok? Alespoň?

všechny zprávy | RSS


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2024 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14769
článků: 557
obrázků: 3653
dílek: 6445
autorů: 866